Thursday, December 11, 2008

Hebrew SEO: גוגל, עברית, וה"א הידיעה


נראה ש-google לא מתייחס נכון לה"א הידיעה.
אם נחפש לדוגמא הממשלה נקבל בתוצאות את "פורטל השרותים של ממשלת ישראל" אבל גוגל מסמן בבולד רק את המילה הממשלה ולא את המילים ממשלה או ממשלת שהן הטיות חוקיות לחלוטין.
בכיוון ההפוך, אם נחפש ממשלה נקבל תוצאות אחרות לגמרי, כאשר המילים ממשלת וממשלה מודגשות אבל המילה הממשלה אינה מוגדשת.
לפי ההבדלים בתוצאות החיפוש נראה שהבעיה קיימת לא רק בהדגשה אלא גם באינדוקס.
בדקתי גם בחיפוש לפי הילדים מול ילדים ומילים נוספות. הדבר נראה נכון גם לגבי live של מיקרוסופט (בלי לדבר על yahooשבכלל לא טרחו לתמוך במורפולוגיה עברית)
המסקנה,לצרכי אופטימיזציה במנועי החיפוש של גוגל כדאי להגדיר את מילות המפתח של האתר עם ובלי ה"א הידיעה.